Senast publicerat 06-06-2021 12:43

Punkt i protokollet PR 140/2020 rd Plenum Torsdag 5.11.2020 kl. 16.02—18.34

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 193/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.