Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 141/2020 rd Plenum Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.