Punkt i protokollet
PR
142
2017 rd
Plenum
Fredag 15.12.2017 kl. 13.03—13.04
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.12.2017. 
Punkt i protokollet
PR
142
2017 rd
Plenum
Fredag 15.12.2017 kl. 13.03—13.04
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.12.2017. 
Senast publicerat 27-11-2019 11:27