Senast publicerat 16-03-2022 09:57

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59—22.01

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Jag öppnar debatten. Ledamot Vallin, varsågod. 

Debatt
20.56 
Veikko Vallin ps :

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta. Mietintö on kohtalaisen hyvä, ja sen voi pääosin hyväksyä.  

Siellä on kuitenkin kohta, jossa vihjataan koronapassin käytön laajentamiseen. Sellainen laajennus voi johtaa rokotepakkoon. Emme valiokunnassa käsitelleet tätä passiasiaa juuri lainkaan, joten tässä kyseisessä kohdassa on menty asioiden edelle. 

Herra puhemies! Perussuomalaiset vastustavat koronatoimenpiteiden ohjaamista käytännössä rokotepakon suuntaan. Koronapassin yhä laajempi edellyttäminen yhdistettynä testaamiseen liittyviin hankaluuksiin ja kustannuksiin olisi käytännössä sama asia kuin rokotteen edellyttäminen. Tämä, mitä esitän, ei ole koronarokotevastaisuutta, koska rokotteesta on osoitettu olevan hyötyjä. Tässä asiayhteydessä me vastustamme rokotepakkoon mahdollisesti johtavia toimenpiteitä. 

Yleisellä tasolla totean omana mielipiteenäni, että sen, mitä rokotteita kukin meistä ottaa tai ei ota, pitää olla vapaaehtoista eikä ketään pidä uhkailla tai pakottaa ottamaan esimerkiksi näitä koronarokotteita. Näin siis oma mielipiteeni. 

Arvoisa puhemies! Esitän, että vastalauseessa 1 esitetty perusteluteksti poistetaan mietinnöstä. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Mäenpää, olkaa hyvä. 

20.58 
Juha Mäenpää ps :

Arvoisa puhemies! Suomalaisella tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, ja mielestäni rokotuspakkoa ei tule sallia missään muodossa, eikä toimia, jotka siihen suuntaan tilannetta vievät.  

Vallinin puheessa esiin noussut kriittinen suhtautuminen koronarokotteeseen on mielestäni ymmärrettävää. Rokote on aika pikaisella aikataululla kehitetty ja on tavallansa käytössä niin sanotun hätäkäyttöluvan johdosta, joten on selvää, että kaikki ihmiset eivät halua niitä rokotteita ottaa, koska monen mielestä niistä ei ole riittävästi kokemusta ja tiedossa ei ole pitkäaikaisvaikutuksia. 

Kannatan edustaja Vallinin tekemää ehdotusta.  

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.