Senast publicerat 30-11-2021 22:27

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59—22.01

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.