Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 70/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 30/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
18.44 
Mai Kivelä vas :

Arvoisa puhemies! Tosiaan tästä ei varmaan hirveästi nyt keskustelua enää synny, mutta itse haluan silti todeta muutaman huomion, jotka kävimme valiokunnissa läpi. 

Ensinnäkin tässähän tavoite on hyvä, mutta vaikka olen hallituspuolueessa, niin haluan rehellisyyden nimissä sanoa, että valitettavasti toteutus tässä lakiesityksessä ei ole niin hyvä. Meillähän on tässä tavoite, että voitaisiin varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet olisi tuotettu kestävällä tavalla. No, tämä laki tulee olemaan riittämätön sen suhteen, eli meidän pitäisi pystyä aidosti turvaamaan biomassan energiakäytön kestävyys. Tällä hetkellä tilanne ei ole se, eikä tämä laki siihen vielä yllä. Toki tässä on pohjalla se, että jo lähtökohtaisesti EU:ssa tämä direktiivi ei ole riittävä ja meille jää se, että me kansallisella tasolla pystyisimme tätä kunnianhimoa nostamaan, parantamaan, ja jo jonkun verran siinä onnistutaan mutta ei vielä tarpeeksi. 

Myös näissä vaikutusarvioissa todetaan, että tämän esityksen positiiviset vaikutukset ympäristöön voivat jäädä rajallisiksi, eli sekin on huomioitu näissä taustamateriaaleissa. Me ympäristövaliokunnassa kävimme tästä aika kriittistä keskustelua ja olemme tässä valiokunnan lausunnossa pyrkineet ottamaan huomioon näitä huolia, joita myös asiantuntijalausunnoissa hyvin kattavasti tuli. En nyt käy niitä kaikkia tässä läpi, mutta varmasti ne voi sieltä lukea jokainen, joka tähän haluaa perehtyä. 

Erityisesti on yksi asia, jonka haluan tässä nostaa esille, ja se on se, että me ympäristövaliokunnassa pidimme tärkeänä, että olisi tärkeää sitten, kun tämä esitys hyväksytään, että vielä vahvistetaan tätä asiaa koskevaa seurantaa ja vahvistetaan niitä ohjauskeinoja, jotta tähän tavoitteeseen todella päästäisiin. Ja on hyvä huomioida, että myös talousvaliokunta omassa mietinnössään on yhtynyt tähän huoleen ja näihin tavoitteisiin. Eli me esitimme, että tarvitaan sitä, että vastuuviranomaisten seurantavelvoitteita voitaisiin vahvistaa. Tämä on asia, johon me voimme vielä vaikuttaa, ja haluan sanoa, että ainakin vasemmisto on valmis tarkastelemaan näiden kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereitä nyt vielä jatkossa ja uudelleen tulevaisuudessa, mikäli tähän vain tarjoutuu mahdollisuus. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 70/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.