Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 25/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 25/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.11.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

1 § 

Olli Immonen föreslog understödd av Jani Mäkelä att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 46 ja, 8 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 19/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.