Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 206/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
17.17 
Kristiina Salonen sd :

Arvoisa puhemies! Vastaamo-gate on ravisuttanut ihmisten turvallisuudentunnetta pahasti, ei ainoastaan sen osalta, että terapiatiedot, hyvinkin henkilökohtaiset tiedot, ovat avautuneet kaikille halukkaille luettavaksi, vaan sen osalta, että henkilötiedot ovat myöskin mahdollisesti päätyneet sitä kautta vääriin käsiin. Tarve vahvaan henkilötietojen suojaan on akuutti ja ilmeinen. 

Tällä esityksellä säädettäisiin muun muassa sormenjälkien ottamisesta, henkilökortin teknisestä osasta ja sen tietoturvasta sekä sormenjälkien ja kasvokuvien lukemisesta. Esitys on sinällään kannatettava. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten turvallisuuden parantamiseen, uusiin turvallisuusuhkiin varautumiseen ja turvallisuuden kokemuksen vahvistamiseen. Sormenjälkien tallentamisen ja vertaamisen osalta tällä esityksellä pyritään estämään myöskin henkilötietojen väärinkäyttöä, ja siksi tämä on tässä ajassa hyvin tärkeä esitys. 

17.19 
Kimmo Kiljunen sd :

Arvoisa puhemies! Tämä esitys siitä, että sormenjälkitunnistus tulisi näihin henkilökortteihin jatkossa, vastaa tietenkin tähän tietoturvahuoleen, mistä edustaja Salonen puhui hetki sitten. 

Mutta tässä on toinenkin kulma, mitä tässä pitäisi asteittain pystyä kehittämään eteenpäin, ja se on vahvan tunnistautumisen periaate ja toimintamuoto. Tämä vahva tunnistautuminen tehdään nykyisin yksityisten pankkien tunnistautumisjärjestelmien kautta, ja on outoa, että myöskin julkisessa hallinnossa joudumme allekirjoitukset vahvistamaan yksityisten pankkien antaman suojan kautta. Tätä henkilötietojärjestelmää ja korttijärjestelmää pitäisi kehittää aidosti ja mahdollisimman nopeasti siihen suuntaan, että tämä vahva tunnistautumisen muoto olisi julkishallinnollinen eikä yksityisten pankkien antamien tunnuslukujen ja muun valvonnan piirissä. 

17.20 
Hussein al-Taee sd :

Oli tunnistautuminen sitten osa pankkijärjestelmää tai julkishallinnon alaisuudessa, niin koen vahvasti, että kun tiukennamme jatkuvasti niitä tapoja, joilla me teemme vahvaa tunnistautumista, niin hyvin suuri osa Suomen kansalaisista jää tämän teknologisen kehityksen ja tämän loikan ulkopuolelle. Se on johtanut siihen ja olemme sen nähneet, että useampien pankkien ja useampien virastojen ja laitosten ulkopuolella seisoo tunnin tai kahden tunnin jonoja vanhempaa väkeä, ikäihmisiä, jotka eivät ole kyenneet tavalla tai toisella hoitamaan asiaansa digitaalisesti. Ja kun pohdimme tässäkin esityksessä tämäntyyppistä digiloikkaa, niin meidän on myös pohdittava sitä, miten me voimme myöskin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kohdella hyvin näitä ikäihmisiä, jotka ovat jääneet ja jäämässä tästä loikasta sivuun. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.