Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 113/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.