Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—41 i proposition RP 109/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.