Senast publicerat 07-12-2021 22:30

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 158/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 158/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.