Senast publicerat 07-12-2021 21:51

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Regeringens propositionRP 177/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 177/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.