Senast publicerat 13-12-2021 16:06

Punkt i protokollet PR 150/2021 rd Plenum Måndag 13.12.2021 kl. 14.00—15.26

14.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LagmotionLM 48/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 48/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.