Senast publicerat 13-12-2021 16:10

Punkt i protokollet PR 150/2021 rd Plenum Måndag 13.12.2021 kl. 14.00—15.26

15.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2021.