Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 151/2020 rd Plenum Onsdag 25.11.2020 kl. 14.00—22.01

20.  Regeringens årsberättelse 2019Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

BerättelseB 1/2020 rd
BerättelseB 17/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2020.