Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 152/2018 rd Plenum Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.