Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 153/2018 rd Plenum Tisdag 5.2.2019 kl. 14.04—15.28

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 13/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.