Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 153/2020 rd Plenum Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 231/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.