Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 153/2020 rd Plenum Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 183/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.