Senast publicerat 17-12-2021 09:15

Punkt i protokollet PR 153/2021 rd Plenum Torsdag 16.12.2021 kl. 10.00—20.38

6.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2021.