Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 193/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.