Senast publicerat 17-12-2021 16:33

Punkt i protokollet PR 154/2021 rd Plenum Fredag 17.12.2021 kl. 10.00—14.55

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 33/2021 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 16.12.2021. 

Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Jag föreslår att förslagen och understöd framställs en riksdagsgrupp åt gången. Jag föreslår också att eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts. 

I det här skedet ber jag än en gång om tystnad så att vi hör de förslag som framställs och så att vi kommer framåt i rask takt.