Senast publicerat 17-12-2021 16:42

Punkt i protokollet PR 154/2021 rd Plenum Fredag 17.12.2021 kl. 10.00—14.55

5.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslag 1 och 2 i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslagen avslutades.