Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 155/2020 rd Plenum Tisdag 1.12.2020 kl. 14.01

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Regeringens propositionRP 187/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.