Senast publicerat 20-12-2021 20:36

Punkt i protokollet PR 155/2021 rd Plenum Måndag 20.12.2021 kl. 14.00—18.30

8.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände beslutsförslag 1 och 2 i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av beslutsförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.