Senast publicerat 05-06-2021 17:45

Punkt i protokollet PR 156/2018 rd Plenum Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 13/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.