Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 66/2020 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
21.52 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämänkin vaihtoehtobudjettiimme kuuluvan aloitteen osalta edustaja Essayah jo hoiti tämän varsinaisen esittelyn, mutta haluan vielä tarkemmin tästä todeta, että tämä lapsivähennyshän todellakin oli silloin käytössä, kun kristillisdemokraatit olivat hallituksessa mukana muutamien muiden puolueiden kanssa. Valitettavasti se on sittemmin Sipilän hallituksen toimesta poistettu, ja tämä poistaminen oli kyllä perusteetonta, sillä aikoinaan lapsivähennysjärjestelmä luotiin nimenomaan kompensoimaan tätä lapsilisien leikkausta, ja eihän lapsilisiä ole korjattu, joten tätä lapsivähennystäkään ei olisi tullut poistaa.  

Tässä esitämme sadan euron lapsivähennyksen määrää jokaisesta huollettavasta alaikäisestä lapsesta, ja jos huoltajia on vain yksi, niin silloin tämä olisi kaksisataa euroa lasta kohti, ja vähennyksen määrä laskettaisiin enintään neljän lapsen perusteella. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]