Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 73/2020 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 22 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
22.04 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä aloite on edustaja Östmanin ensimmäisenä allekirjoittama. Se on osa vaihtoehtobudjettiamme, ja tällä varmistamme sen, että budjettimme ja esityksemme on tasapainoinen.  

Tässä esitämme, että vähennysoikeus työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista muutettaisiin niin, että vain puolet olisi vähennyskelpoista. Tällä tavoittelemme 90 miljoonan euron lisäystä valtion tuloihin. 

22.04 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Oliko niin, että tässäkin voi seuraavista kohdista...?  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Voi seuraavista, kyllä. 

Kiitoksia. — Elikkä tosiaankin, niin kuin edustaja Räsänen totesi, tässä on mahdollisuus nyt täällä talossa osoittaa tukea sille, että kristillisdemokraatit toivovat, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus puolitettaisiin. Kyllä me katsomme, että tässä taloudellisessa tilanteessa olisi tärkeää kaikki verovähennykset tarkistaa, ja siinä mielessä, kun ajatellaan, että meillä on paljon erilaisia sinällänsä tärkeitä yleishyödyllisiä asioita ajavia järjestöjä, joitten jäsenmaksut ovat kaikille vähennyskelvottomia, niin tässä tapauksessa katsomme, että näitten maksujen osalta tätä puolittamista tulisi viedä eteenpäin. Tässä ei ole kyse millään tavalla hyökkäyksestä työntekijöitten järjestäytymisastetta tai mitään vastaavaa kohtaan, sen jo tässä asiassa totean, koska useimmiten se argumentti, vasta-argumentti tähän on aina sieltä suunnalta, että tässä jollakin tavalla puututtaisiin siihen. Ei laisinkaan, vaan kyse on todellakin siitä, että valtiontaloudessa näihin verovähennyksiin tällaisena aikana on myöskin syytä kriittisesti suhtautua. 

Arvoisa puhemies! Seuraavaksi esittelisin Antero Laukkasen ensimmäisenä allekirjoittaman arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisen, jossa vihannesten ja hedelmien arvonlisäveroa lasketaan 14 prosentista 10 prosenttiin. Tässä on kysymys tietenkin siitä, että halutaan tukea terveellisen, kasvispitoisen ruokavalion toteuttamista ja sitä, että Suomessa kuitenkin kasvikset ja vihannekset erityisesti talviaikaan ovat kalliita, ja toisaalta sitten, jos ajatellaan myöskin ilmastovaikutuksia, olisi tärkeää, että kasvisruokavalionkin kautta voidaan tukea. Siinä mielessä katson, että tällä uudistuksella on positiivisia kansantaloudellisia, työllistäviä vaikutuksia kotimaisten vihannesten osalta, ja terveellisempien elintarvikkeitten kulutuksen lisääminen on kansanterveyden kannalta tärkeää. 

Arvoisa puhemies! Vielä lakialoite mielenterveyslain ja terveydenhuoltolain 27 §:n muuttamisesta: Tässä on kyse terapiatakuusta, ja tämähän on hyvin laajasti eduskunnassa eduskuntaryhmien tukea saanut, ja täytyy nyt vain toivoa, että siellä sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa ihan oikeasti tätä terapiatakuuta ollaan nyt viemässä eteenpäin. Kuulimme aikaisemmin päivällä — kukahan edustaja sieltä puhui tästä asiasta — kun muistaakseni edustaja Lohi taisi sanoa, että tätä viedään yhdessä sitten hoitotakuun myötä. Täytyy nyt toivoa, että tämä toteutuisi tällä hallituskaudella. Tällä on merkittävä vaikutus myöskin työllisyyden suhteen, koska suurin osa tällä hetkellä näistä työkyvyttömyyseläkkeistä tulee mielenterveyssyistä. 

Vielä viimeisenä tämä omaishoidon tuen pykälä, tuloverolain 92 §:n muuttaminen: elikkä omaishoidon tuki tehtäisiin verovapaaksi sosiaalietuudeksi. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]