Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 74/2020 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 23 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
22.08 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämän aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on edustaja Antero Laukkanen, joka on tänään etätöissä, ja hänen puolestaan lyhyesti tätä, myös edustaja Essayah’n lisäksi, esittelen. 

Tässä aloitteessa esitetään, että vihannesten ja hedelmien arvonlisäveroa lasketaan 14 prosentista 10 prosenttiin, ja tässä takana ovat ennen muuta terveyteen ja myös ilmastopolitiikkaan liittyvät syyt. Samalla totean, että edelleenkin elintarvikkeita verotetaan Suomessa varsin korkealla tasolla verrattuna muihin Euroopan unionin maihin, ja mielestämme olisi viisasta lähteä tekemään tätä keventämistä nimenomaan näiden terveyden kannalta edullisten elintarvikkeiden osalta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]