Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

24.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av mentalvårdslagen och 27 § i hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 75/2020 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 24 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
22.09 
Päivi Räsänen kd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Terapiatakuusta on käyty varsin paljon eduskunnassa keskustelua. Tässä vaihtoehtobudjettiimme kuuluvassa aloitteessa esitämme, että terapiatakuu ensi vuonna hyväksyttäisiin ja otettaisiin käyttöön kansalaisaloitteessa esitetyn mukaisesti. 

Tässä edustaja Essayah jo edellä tiiviisti esitteli tätä ja kertoi, minkä vuoksi tämä on tärkeää. Totean vielä, että tämän toteuttaminen maksaisi arvion mukaan noin 35 miljoonaa euroa vuodessa, mutta täytyy muistaa, että mielenterveysongelmat ovat esimerkiksi tulleet jo merkittävimmäksi työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttajaksi. Jos pystymme näitä ehkäisemään, niin aivan varmasti tämä uudistus maksaa itse itsensä takaisin. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]