Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 76/2020 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]