Senast publicerat 06-06-2021 10:43

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00

7.  Debattinitiativ om Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

DebattinitiativDI 11/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 4 på dagordningen.]