Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 231/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 231/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.