Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05

27.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

BerättelseB 16/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.