Punkt i protokollet
PR
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02—16.10
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Senast publicerat 13-02-2019 17:15