Senast publicerat 06-06-2021 14:02

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 139/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 31/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

Bilaga, skattetabell 1 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Vilhelm Junnila att skattetabell 1 godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

8 a § 

Matias Marttinen föreslog understödd av Juhana Vartiainen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Bilaga, skattetabell 2 och 3 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Vilhelm Junnila att skattetabellerna 2 och 3 godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 167/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.