Senast publicerat 06-06-2021 14:02

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 39/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

5 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt betänkandet. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

7 c § 

Mia Laiho föreslog understödd av Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 129/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.