Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 158/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 158/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.