Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 202/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—6 i proposition RP 202/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.