Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 160/2020 rd Plenum Tisdag 8.12.2020 kl. 13.59—21.57

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 234/2020 rd
LagmotionLM 21/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020.