Senast publicerat 06-06-2021 11:01

Punkt i protokollet PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01—18.57

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2020 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
13.02 
Piritta Rantanen sd :

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on siis kyse koronapandemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista ja tartuntariskin aiheuttamista paineista järjestää lakisääteisiä kiinteistötoimituksia ja yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettuja osakaskuntien kokouksia. Esitys on siis väliaikainen, ja se tuli voimaan jo keväällä 2020, ja nyt on kyse siis sen lain jatkamisesta. Se mahdollistaa näiden kokousten järjestämisen etänä tai rajoitetusti kirjallisesti tai kokousten siirtämisen alkuvuodesta 2021 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Huomioitava on, että kokoukset on järjestettävä mahdollisimman pian esteen lakkaamisen jälkeen. Kyse on mahdollisimman vähäisestä puuttumisesta määriteltyihin menettelyihin ja päätäntävaltaan kuuluviin seikkoihin, ja käsittelyssä oleva ehdotus on siis hyvin kannatettava. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 228/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.