Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 164/2020 rd Plenum Lördag 12.12.2020 kl. 9.59—13.03

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2020.