Senast publicerat 25-01-2022 15:39

Punkt i protokollet PR 164/2021 rd Plenum Tisdag 25.1.2022 kl. 14.01—14.02

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 239/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.1.2022.