Senast publicerat 05-06-2021 16:46

Punkt i protokollet PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21

24.  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MedborgarinitiativMI 2/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019.