Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 165/2020 rd Plenum Måndag 14.12.2020 kl. 14.00

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Statsrådets skrivelseSR 6/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.