Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56

22.  Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

Statsrådets redogörelseSRR 8/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 43/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.