Senast publicerat 06-06-2021 11:40

Punkt i protokollet PR 168/2020 rd Plenum Torsdag 17.12.2020 kl. 9.59—19.27

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—46 i proposition RP 220/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.