Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 170/2018 rd Plenum Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019.