Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 171/2018 rd Plenum Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 167/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.