Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 171/2018 rd Plenum Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30

9.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 51-54/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 51—54/2018 rd till finansutskottet.